×
Vi tilbyder Særlige forløb Om Bak Op
  Kontakt os
 

Vi tilbyder

 
Vi tilbyder i dag flere forskellige socialpædagogiske tilbud. Fælles for disse er, at de altid sammensættes efter de aktuelle behov og ønsker, der måtte være og at der løbende foretages justeringer i indsatsen tilfælde af behov herfor.

Der arbejdes overordnet på at skabe muligheder for at støtte barnet, den unge og familien i det lokale miljø og derfor foregår den pædagogiske indsats i hjemmet eller i nærmiljøet.Behandlingstilbud


 
Reagerer altid positivt på henvendelser fra skolen og deltager i skolens arrangementer, når de bliver inviteret
- Afdelingsleder hos Clavis, sprogskole i Roskilde

Seriøsitet, respekt og varme synes at være helt centrale værdier hos Bak-Op – værdier, som vi mærker i skolen, er ganske velkendte for de unge
- Afdelingsleder hos Clavis, sprogskole i RoskildeUddybelse af tilbud?

Vi er klar til en dialog, om løsninger, også de utraditionelle.


  Kontakt os